Je team ontwikkelen

Het geheel is meer dan de som der delen, wordt weleens gezegd. Een goed functionerend team heeft dit kenmerk. Met elkaar kun je meer en kom je verder. Maar dat komt vaak niet vanzelf; dat vraagt inspanning...

Het geheel is meer dan de som der delen.

Een goed draaiend team vraagt om actieve inspanning. Verschillende karakters, motieven, wensen, behoeften, ongeschreven groepsnormen, onzekerheid, geldingsdrang etc. kunnen remmend werken op de teamprestatie en het werkplezier.

Wanneer een teamlid in het team meer tot zijn of haar recht komt en zichtbaar wordt, neemt persoonlijke en teameffectiviteit toe.

Maar hoe krijg je meer onderlinge verbinding en wederzijds begrip?

 In de teamtraining leert het team als eerste stap een gemeenschappelijk taal te gebruiken waarmee je jezelf en je team beter leert kennen. Bij de tweede stap maakt het team een vertaalslag naar het oplossen van conflicten. De derde stap stelt het team in staat concrete teamdoelen en -afspraken te maken over het toekomstige en voorgenomen functioneren.